به مطالعه رادیولوژی سرخرگ های خونی با تزریق ماده حاجب ید دار محلول در آب که ممکن است به طور مستقیم با سوزن پونکسیون و یا به روش کانتریزاسیون با هدایت کاتتر انجام شود ، آنژیوگرافی می گویند .البته در جریان این آزمایش جدا از مطالعه مرحله شریانی ، فازهای سیاهرگی و مویرگی نیز مورد مطالعه قرار می گیرند.
این آزمایش از همان اوایل کشف اشعه ایکس آغاز گردید به طوریکه اولین بار در سال 1896 هابیک و لیندنتال با تزریق ماده حاجب امولسیون مخلوط گچ سرخرگهای یک دست قطع شده انسان را نشان دادند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط -  | لینک ثابت |

اسکنرهای نسل اول:
در اسکنرهای CT نسل اول ،باریکه پرتو X  از کالیبراتور عبور می کرد و یک آشکار ساز یک حرکت انتقالی توام با چرخش بدور بیمار انجام می داد. سیستم اصلی EMI نیاز به چرخش 180 درجه داشته که هر چرخش با فاصله یک درجه از یکدیگر انجام می گرفت . این سیستم از دو آشکار ساز استفاده میکرد و باریکه پرتو X را به گونه ای تقسیم می کرد که دو برش در کنار هم را می توانست در طی اسکن به نمایش در آورد. عیب اصلی این یونیت ها زمان 5 دقیقه ای بود که برای یک اسکن صرف می شد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط -  | لینک ثابت |

کامپیوتر:

کامپیوتر یک سیستم منحصر به فرد برا ی اسکنر CTاست بنا به فرمت و ساختار تصویر این کامپیوتر باید توانایی حل همزمان 250000معادله را داشته باشد بنابراین کامپیوتر با مشخصات قوی نیازمند است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط -  | لینک ثابت |

تله تراپی 89/11/26 22:54

رادیوتراپی به طور کلی به دو طریق درمان خارجی یا از راه دور(Teletherapy)ودرمان از فاصله کوتاه(Brachytherapy) انجام می گیرد.

ادامه مطلب........


ادامه مطلب
نوشته شده توسط -  | لینک ثابت |

نوعی روش درمانی است که در آن منابع رادیواکتیو پوشش دار (sealed) برای تولید پرتویونیزان در فاصله کوتاه به صورت داخل بافتی (insterstitial)، داخل حفره ای (intera carity) و یا بر روی سطح مورد نظر (surfase application) مورد استفاده قرار می گیرند. با این روش درمانی می توان یک دوز تابشی بالا به صورت متمرکز به تومور رساند به گونه ای که افت سریع دوز در بافتهای سالم اطراف تومور ایجاد شود. در گذشته براکی تراپی اغلب با منابع رادیوم یا رادون انجام می گرفت. امروزه استفاده از عناصر رادیواکتیو مصنوعی مانند 137Cs ، ایرودیوم 192، طلا 198 و ید 125 به سرعت در حال گسترش است.

ادامه مطلب............


ادامه مطلب
نوشته شده توسط -  | لینک ثابت |

رادیوتراپی

رادیو تراپی یا پرتودرمانی عبارتست از استفاده پرتوهای یونیزان جهت کنترل و درمان بافتهای سرطانی که به عنوان یکی از مهمترین روشها در معالجه بسیاری از سرطانها شناخته شده است. مبنای این روش اثرات متقابل پرتوهای یون ساز با مواد و همچنین اثرات بیولوژیک این پرتوها می باشد.

ادامه..........


ادامه مطلب
نوشته شده توسط -  | لینک ثابت |

MRA چيست؟

اين آزمون چگونه انجام مي شود؟

MRI آزموني منحصر به فرد است و برخلاف روشهاي X-Ray، مطالعات راديوايزوتوپ و حتي سي تي اسكن بر اساس تشعشع نمي باشد. در عوض، MRI از امواج راديويي و ميدانهاي قوي مغناطيسي براي تهيه تصاوير شارپ حتي براي ديدن انواع مختلفي از بافتهاي داخل ارگانها استفاده مي كند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط -  | لینک ثابت |

رادیولوژی 89/11/26 22:33

دید کلی

رادیولوژی پزشکی بر حسب این که از چه عاملی در آن استفاده می‌شود به دو رشته تخصصی بزرگ تقسیم می‌شود: یکی پزشکی هسته‌ای که اساس کار آنها روی مواد رادیواکتیو است و دیگری رادیولوژی که مبنایی روی اشعه ایکس و ویژگیهای گوناگون آن دارد. ما در اینجا تنها درباره رادیولوژی واقعی یعنی آنچه که با استفاده از پرتو ایکس یا رنتگن به اشکال گوناگون برای تشخیص و درمان در پزشکی ، انجام می‌گیرد صحبت می‌کنیم.

رادیولوژی پزشکی واقعی یا رنتگنولوژی به دو بخش رادیولوژی تشخیصی و رادیولوژی درمانی تفسیم بندی می‌شود. رادیولوژی تشخیصی شامل فلوئوروسکوپی ، رادیوگرافی و توموگرافی کامپیوتری می‌باشد. رادیولوژی درمانی درباره دستگاههای رادیوتراپی ، مقادیر درمانی در تابش پرتوها و حساسیت بافتی در برابر پرتوها ، بحث می‌کند.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط -  | لینک ثابت |

ماموگرافي چيست؟

ماموگرافي يك نوع خاص از تصويربرداري است كه از اشعه ايكس با كم دز براي بررسي پستانها استفاده مي شود.آزمون ماموگرافي، كه ماموگرام ناميده مي شود، به منظور تشخيص زودرس بيماري هاي پستان در زنان مي باشد. اشعه ايكس يك آزمون پزشكي غيرتهاجمي است كه به پزشك در تشخيص و درمان كمك مي كند.

ادامه مطلب.........


ادامه مطلب
نوشته شده توسط -  | لینک ثابت |